Sub Page

BIDRAGSYDERE

Anne Tortzen, PhD og direktør for Center for Borgerdialog

Anne Tortzen besidder stor ekspertise og forskningsmæssig viden om borgerinddragelse og samskabelse. Hun har de seneste ti år drevet Center for Borgerdialog som udvikler medarbejdere, leder og organisationer i den offentlige sektor til borgerdialog og samskabelse. I 2017 forsvarede hun sin PhD på RUC med titlen 'Samskabelse i kommunale rammer'. 

www.centerforborgerdialog.dk

 

Christa Breum Amhøj, CBS,

Centerleder for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse pa Copenhagen Business School. Hun har de sidste 15 ar arbejdet med ledelse af den offentlige sektor med særligt fokus på, hvordan man gennem eksperimenter og kreativ ledelse involverer medarbejdere og borgere pa nye skabende og aktive måder. Christa er optaget af, hvordan man gennem aktionsforskning – og research as creation – undersøger og skaber nye former for værdi ved at arbejde med relationer, materialiteter, affekter og erfaringer. Hun har skrevet en lang rakke af artikler om velfærdsaktioner, lederskab, strategi, æstetiske metoder og læring, og underviser desuden i tværfaglig ressourcemobilisering, involvering og potentialer og i teknologi ledelse. https://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/institut-produktion-erhvervsoekonomi/medarbejdere/cbaom

Eva Brandt, KADK

PhD og professor (MSO) i ’collaborative design’ og medleder af Center for Codesign Research (CODE) på Kunstakademiets Designskole. Hun forsker i demokratisk design; herunder hvordan designere og designforskere gennem forskellige metoder og en eksperimenterende tilgang kan skabe åbne design- og innovationsprocesser, der både kan give nye billeder på det eksisterende og udforske nye fremtider sammen med borgere, private- og offentlige aktører. Eva har bl.a. udviklet forskellige formater for udforskende designspil samt mere performanceorienterede tilgange. Hun er desuden optaget af eksperimenterede designforskning mere generelt herunder hvordan viden blive til i samspillet mellem humane og non-humane aktører.

https://adk.elsevierpure.com/da/persons/eva-brandt

Thomas Binder, KADK

ph.d., Professor

CODE - Centre for Codesign - Institute of Visual Design - School of Design  -The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and

Conservation

https://adk.elsevierpure.com/da/persons/thomas-binder

Jens Ulrich, VIA

Ph.h., lektor og ledelseskonsulent ved VIA University College. Som konsulent, underviser, projektleder og forsker har han en bred og praksisfunderet erfaring med at arbejde med samskabelse med fokus på såvel udfordringer for chefer, ledere og medarbejdere som med mere organisatorisk funderet udfordringer. Jens har skrevet ph.d. om demokrati og borgerinddragelse og fokuserer i sin nyere forskning pa samskabelse.

Kenneth Albæk, Kenneth Albæk Consulting,

Tidl direktør i UKON: Cand.mag., journalist med efteruddannelse fra IPDP (leading meaningful change), Filosofisk Institut, Aarhus universitet. +25 års erfaring som konsulent og leder. Specialer: udvikling af toplederteams og strategiske forandringsprocesser. Kenneth har gennem sit konsulentliv været optaget af paradokser i transformationer – med et særligt fokus på at balancere mellem plads til kaos og målrettet handling. Ledetråden er at skabe muligheder for at forandringer bringer ledere og organisationer op på et nyt niveau.

https://www.linkedin.com/in/kennethalbaek/?originalSubdomain=dk

Morten Fogsgaard, Chefkonsulent, Partner, ErhvervsPhD-stipendiat UKON

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet med efteruddannelse fra The Bayswater Institute, London. 8 års konsulenterfaring. ErhversPhD-stipendiat i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. Ekstern lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.. Underviser på masteruddannelsen i Ledelse- og Organisationspsykologi (LOOP) ved Aalborg Universitet samt på Master of Public Governance ved Copenhagen Business School.

http://ukon.dk/konsulenter/morten-fogsgaard/

Martin Qwist, Københavns Kommune

Specialkonsulent i Københavns Kommune, hvor han varetager funktionen som teamleder, forretningsudvikler og organisatorisk konsulent pa kulturområdet. Til dagligt er han engageret i at skabe resultater gennem samskabelse og samproduktion pa tværs af sektorgranser. Martin har en særlig interesse for at skabe vakst i kreative brancher og for at skabe nye platforme for kulturlivet inden for en udfordret offentlig sektor. Han har skrevet en masterafhandling i organisations- og ledelsespsykologi, der behandler de ledelsesmæssige udfordringer og mangler, som han oplever ofte er forbundet med samskabelse. Martin er cand.mag i dramaturgi og kommunikation fra Aarhus Universitet og Roskilde Universitet samt master i organisations- og ledelsespsykologi fra Aalborg Universitet.

Manon de Jongh, Chefkonsulent, Partner UKON

Dr. i organisationspsykologi, fakultet for Ledelse og Organisationsvidenskab, Utrecht Universitet, Holland. Cand.comm i organisatorisk adfærd, Twente Universitet, Holland. Efteruddannet som organisationskonsulent ved ‘leading meaningful change’ hos International Professional Development Program, Belgien. Er løbende i supervision. Ekstern lektor på Aalborg Universitet i ledelses- og organisationspsykologi, og på CBS’ Master of Public Governance i personlig ledelsesudvikling. http://ukon.dk/konsulenter/manon-de-jongh/

Pernille Thorup, selvstændig

Uddannet psykolog og Doctor of Management and Complexity fra University of Hertfordshire. Her har hun skrevet en ph.d. om samskabelse, konflikt og paradokser I strategiarbejde i den offentlige sektor. Pernille har beskæftiget sig med offentlig ledelse, organisationsudvikling, sammenhængen mellem styring og ledelse og med forskning og forvaltnings- og lederuddannelser de sidste 15 ar. Hun har sit eget konsulentfirma, hvor hun arbejder med lederuddannelser, organisationsudvikling, executive coaching og udviklingen af en ny balance mellem styring og ledelse som sine fokusområder. Med udgangspunkt i hendes forskningsarbejde om strategisk ledelse i politisk styrede organisationer arbejder hun ligeledes med direktioner, chef- og ledergrupper med at understøtte udviklingen af god velfærd i Danmark.

Anne-Mette Scheibel, partner Resonans

Anne-Mette har i de seneste 10 år arbejdet som konsulent med fokus på politisk og strategisk organisationsudvikling med afsæt i samskabende og innovative tilgange. Anne-Mette var ansvarlig for at udvikle KL’s innovationsmodel og har gennem årene været medskaber af mange brugbare praksisbaserede værktøjskasser – senest model for samskabelse for Fors A/S, Roskilde, Lejre og Holbæk Kommune. Anne-Mette understøtter samskabende aktionslæringsforløb i forskellige offentlige, frivillige og private virksomheder. Eksempelvis samskabelse på sundhedsområdet før-under-efter Folkemødet. Anne-Mette er uddannet cand.scient.adm. i offentlig forvaltning og sidder i bestyrelsen i Den Nationale Samskabelsesbevægelse og er dybt optaget af nye demokratiske dialog- og deltagelsesformer bl.a. de digitale. http://resonans.dk/

Nanna Hebsgaard, partner Resonans

Nanna  har arbejdet med koblingen ml. ledelse, samskabelse og innovation i mere end 10 år som konsulent. Nanna er optaget af at skabe forandringer i praksis gennem samskabende processer, hvor borgeren, kunden og kerneopgaven er i centrum. Nanna har mange konkrete erfaringer med at facilitere og understøtte samskabelsesforløb med afsæt i politiske og strategiske visioner og grænsekrydsende ledelse, senest i Nordfyns Kommune og med fokus på kapacitetsopbygning og aktionslæring gennem flere år i Frederiksberg Kommune, bl.a. via forløb som Samskabelsespiloter og Samskabelse af kerneopgaven. Nanna er uddannet cand.mag. i psykologi og pædagogik og har de seneste år, været optaget af samskabelse på politisk niveau – særligt i forbindeles med byråds- og regionsrådsarbejde og har været en meget aktiv del af Den Nationale Samskabelsesbevægelse bl.a. på Folkemødet, i Folketinget mm. http://resonans.dk/

Camilla Sort, chefkonsulent Muusmann

Camilla Hun arbejder performativt og samskabende med kunsten og har mange års erfaring med at skabe kunstneriske interventioner, der bevæger mennesker og giver saft og kraft til forandringer i organisationer. http://muusmann.com/

Malene Kjær-Jepsen, chefkonsulent Muusmann,

Malene har stor erfaring med samskabende og borgerinddragende processer. Malene er forfatter til bogen ”Kærlig Hilsen Fru Hansen –Den offentlige sektor tilbage til virkeligheden” og  har været en af de bærende kræfter bag realiseringen af Kolding Kommunes vision ”Vi Designer Livet”.

http://muusmann.com/

Jesper Marcussen, Green Andersen Erhvervspsykologi

Jesper har over 15 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling samt executive coaching i både private og offentlige virksomheder. Han har en 3-årig uddannelse fra Institut for Gruppeanalyse , Århus som gruppeanalytiker. Han har fungeret som ekstern lektor på Master of the Psychology of Organisations, MPO uddannelsen på RUC og på Organisationspsykologisk Uddannelse, OPU ved Institut for Gruppeanalyse, København og gæstelærer ved Organisationspsykologisk Uddannelse, Institut for Gruppeanalyse, Århus. http://www.green-andersen.dk/da

Pernille Bøge, Pernille Bøge Ledelsesrådgivning

Pernille Bøge, selvstændig ledelsesrådgiver med liv og sjæl, associeret samarbejdspartner til UKON og en af drivkræfterne i Leading Humans. Certificeret Growth Edge Coach og faciliterer træningsforløb om adult development.

www.pernilleboge.dk

 

 

Hanne Lindblad, Leading Humans

Hanne Lindblad, tidligere administrerende direktør i teleselskabet Call me, nu rationel mystiker, aktivist og en af drivkræfterne i Leading Humans. Certificeret Growth Edge Coach og faciliterer træningsforløb om adult development.

 

 https://www.linkedin.com/in/hannelindblad/

 

Anne Kathrine Bebe, organisationskonsulent UKON

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og ansat som organisationskonsulent i UKON A/S. Anne Kathrine underviser pa UKON’s konsulent- og lederuddannelse i samskabende processer og særligt optaget af, hvad der driver mennesket i dets organisatoriske adfærd og beskæftiger sig bl.a. med, hvordan man ledelsesmæssigt kan skabe organisatoriske kontekster, der befordrer grænsekrydsende adfærd. Hun har bred erfaring med ledelsesudvikling, procesfacilitering af større organisatoriske forandringer og implementering af udviklingsinitiativer. Hun publicerer jævnligt artikler i fagtidsskrifter som Ledelse i Dag og Erhvervspsykologisk Tidsskrift.

 

http://ukon.dk/konsulenter/anne-kathrine-kirk-bebe/

 Morten Svalgaard Nielsen, chefkonsulent UKON

Uddannet teaterinstruktør, samt M.A. in Leadership and Organizational Psychology, AAU. Efteruddannelse fra CFAR , NYC. 15 års erfaring som teaterleder og iværksætter i teatermiljøet. 20 års erfaring som selvstændig ledelses- og organisationskonsulent. Tidligere udviklingskonsulent hos SiriusPartner samt chefkonsulent hos Dansk Erhverv. http://ukon.dk/konsulenter/morten-svalgaard-nielsen/

Helene Hvass Hansen, operasanger

 

Helene Hvass Hansen er dansk koloratursangerinde uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og på Operaskolen i Ferrara, Italien hos Maestro Alain Billard. Helene har sunget flere hovedroller på scenen, blandt andet børneopera af Andy Pape, Nattens Dronning fra Tryllefløjten og Musette i La Bohème. Helene skaber også sine egne projekter, blandt andet ”Opera til kaffen” som er koncerter på plejehjem og ældrecentre, ”Lonely House – An American collage of classical songs og har just udgivet en cd med nyopdagede sange fra guldalderen.

http://www.helenehvasshansen.dk/

Vokabas er en duo bestående af Charlotte Lahrmann (vokal) og Kajsa Darre (kontrabas). Duoen har arbejdet sammen i 6 år. Repertoiret består at egne kompositioner samt fortolkninger inden for genren jazz og viser.  

http://xn--kajsasklder-g9a.dk/

Mød osse:


Eva Haagerup, PR, Salg og Marketing, Dansk Psykologisk Forlag

Helle Damsgård, Programchef, Ledernes KompetenceCenter

GET IN TOUCH


 

Morten Svalgaard Nielsen

projektleder og chefkonsulent i UKON

Email: msn@ukon.dk

Mobil: +45 22 21 40 90

Copyright @ All Rights Reserved